[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
โรงแรมแฉแหลก หัวคิว 30-40% แถมออกบิลเกิน (คลิป)(27 พ.ค. 2563, 05:20) อำลาโลก(27 พ.ค. 2563, 05:18) บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ หนุนเกษตรกรฝ่าวิกฤติ(27 พ.ค. 2563, 05:15) ปิดฉากสแตนลีย์ โฮ อภิมหาเศรษฐีเอเชีย(27 พ.ค. 2563, 05:15) ไหม้โรงงาน (27 พ.ค. 2563, 05:13) ฝ่ายค้านต้องแก้ตัว(27 พ.ค. 2563, 05:11) เผาวินาศตลาดสังขละ 40 ร้านค้าวอด 20 ล้านบาท(27 พ.ค. 2563, 05:10) คลื่นรบกวน : รถเมล์-คะนึงนิจ กับลุคสาวผมทอง ขอแบบนี้ไปรายการ “ข่าวใส่ไข่” (27 พ.ค. 2563, 05:08) ฉีดกันหวัด (27 พ.ค. 2563, 05:08) อิตาลี-สเปน-ฝรั่งเศส 3 ชาติยุโรปสุดอ่วมโควิด ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง(27 พ.ค. 2563, 05:07) แม่ปุ๊ก-เด็กชาย 2 ขวบ เป็นแม่ลูกกัน (คลิป)(27 พ.ค. 2563, 05:05) กล้าได้กล้าเสีย : การบินไทยกับอนาคตใหม่ (27 พ.ค. 2563, 05:05) เหะหะพาที : “32 ปี” นางงามจักรวาล “ปุ๋ย” ยังรักประเทศไทยเสมอ(27 พ.ค. 2563, 05:04) ไหม้ตลาด (27 พ.ค. 2563, 05:03) ตะลุยฟุตบอลโลก : กลับมาเถิดวันวาน(27 พ.ค. 2563, 05:01) ไฮโซรสแซบ : “เป๊ะในเป๊ะ”(27 พ.ค. 2563, 05:01) โสมชบาจ๊ะจ๋า : กิจกรรม "กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร" ยามนี้คือปั่นจักรยานนำของไปเติมตู้ปันสุข(27 พ.ค. 2563, 05:01) ไทยรัฐทีวี-แจ้ง เพจดังตำนานผี ละเมิดลิขสิทธิ์(27 พ.ค. 2563, 05:01) เงาหุ้น : มุมมองโกลเบล็ก(27 พ.ค. 2563, 05:01) ดัชนีเศรษฐกิจ : มูลค่าการซื้อขาย 1,060.21 ล้านบาท(27 พ.ค. 2563, 05:01)
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 5 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
ค้นหาจาก google
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางชฎาพร ภูกองชัย
ศุกร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 116    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 3) เพื่อทดลองใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 34 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random  Sampling)   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของนักเรียน 2) แบบสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยววกับการพัฒนาแบบฝึกทักษะสำหรับครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ    4) แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ                 6) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า 1) จากข้อมูลพื้นฐานพบว่าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่ครูสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ โดยสวนประกอบของแบบฝึกทักษะที่ต้องการ คือ คำนำ สารบัญ คำชี้แจง จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกทักษะ เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน และเฉลยคำตอบ จำนวน 7 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 อัตราและอัตราส่วน ชุดที่ 2 การหาอัตราส่วนที่เท่ากัน ชุดที่ 3 อัตราส่วนหลายๆจำนวน ชุดที่ 4 สัดส่วน ชุดที่ 5 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสัดส่วน ชุดที่ 6 ร้อยละ ชุดที่ 7 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ โดยได้ออกแบบเนื้อหาเรียงลำดับจากง่ายไปยาก มีสีสันสวยงามกระตุ้นความสนใจ และมีการวัดผลที่หลากหลาย 2) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 75.51/75.55 77.95/79.27 และ 78.13/79.42 เมื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์แบบรายบุคคล (Individual Tryout) แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) และแบบภาคสนาม (Filed Tryout) ตามลำดับ 3) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.69/80.39 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ และ 5) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาตร์ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 15/ม.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 30/ส.ค./2562
      การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารพันธุกรรม โดยใช้กระดานจำลอง สารพันธุกรรม 20/มิ.ย./2562
      การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตาม แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 8/มี.ค./2562
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8/มี.ค./2562