ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์...โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ...ด้วยความยินดียิ่ง